کود سفید همان کود نیتروژن یا به اصطلاح کود اوره است. کود اوره سالیان زیادی است که در صنعت کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.

کود سفید یا اوره به صورت معمول دارای 46 درصد نیتروژن است. فرمول شیمیایی کود اوره بر حسب NPK به فرم 46-0-0 است.

 خواص کود سفید

  1. نیتروژن تاثیر بسزایی در رشد رویشی گیاه دارد.به عبارتی دیگر، اگر بخواهید گیاه رویشی مناسب داشته باشد، بایستی نیتروژن مورد نیاز خود را از خاک به طور طبیعی و یا از طریق کوددهی بدست آورد.
  2. باعث افزایش عملکرد فتوسنتز گیاه شده و در نتیحه رنگ برگ های گیاه سبزتر خواهد بود.
  3. نیتروژن در اندازه و رنگ میوه بسیار موثر است. کمبود نیتروژن سبب کوچکی و نامرغوب بودن میوه می شود.
  4. از اوره و نیترات آمونیوم رطوبت بیشتری دارد. اما برای شالیزار مناسب نیست.
  5. پایدار است و به خوبی ذخیره می شود.
  6. به سرعت در آب حل شده و در دسترس گیاه قرار می گیرد.

روش ساخت کود سفید

کود سفید معمولا ماده اولیه تمام کودهای NPK است. از کود اوره معمولا برای تامین نیتروژن اکثر کودهای مختلف جامد و مایع استفاده می شود.

این کود از واکنش دی‌اکسیدکربن با آمونیاک غیرهیدرات در دمای 180 درجه سانتی گراد و تحت فشار زیاد تولید می شود. فرم فیزیکی اوره به شکل گرانول یا دانه های کوچک گرد است.

کود سفید معمولا به صورت آبیاری استفاده شده و به راحتی در آب حل می شود. آمونیوم موجود در اوره در فضای باز تبخیر می شود.

چنانچه می خواهید کود اوره را به صورت مستقیم به خاک اضافه کنید و با آب مخلوط نکنید باید حتما کود را در زیر یک لایه خاک قرار دهید تا فرایند تبخیر کود انجام نشود.

در غیر این صورت اگر کود مستقیما روی خاک پاشیده شود در معرض هوا قرار گرفته و تبخیر می شود.